Úvod do soukromého práva - zvláštní část

Tip
Úvod do soukromého práva - zvláštní část 1
250 Kč
207 Kč bez DPH
Skladem 5 a více kusů

Publikace Úvod do soukromého práva – zvláštní část 2. vydání je rozdělena na šest přehledných kapitol a svým obsahem navazuje na obecnou část. Text druhého vydání je upraven nejen co do formální stránky, ale také obohacen o nové kapitoly manželského majetkového práva a práva rodinného a o rozšířrnou kapitolu o závazcích z deliktů.

V první kapitole se autoři zabývají věcnými právy, přičemž v této souvislosti neopomněli uvést také věcná práva k věci cizí. V této kapitole se autoři věnovali také manželskému majetkovému právu, které naleznete za podkapitolou o spoluvlastnictví. Ve druhé kapitole se dotkli složité problematiky správy cizího majetku a svěřenských fondů. Třetí kapitola se věnuje dědickému právu, v kapitole č. 4 a č. 5 se čtenář dozví vše podstatné o závazkovém právu v rozdělení na obecnou a zvláštní část, jež zahrnuje závazky z právních jednání, závazky z deliktů a závazky z jiných právních důvodů. Kapitola o závazcích z deliktů je poté podstatně rozšířena a uvádí zcela praktické příklady. Poslední kapitola se zaobírá rodinným právem - aktuálně nahrazuje původní text z prvního vydání. I v případě této publikace autoři dodrželi formát obecné části, což znamená, že pro větší přehlednost autoři využívají grafických znázornění a příkladů z praxe. Také zde autoři průběžně udělovanými úkoly vybízí čtenáře rozšířit si nabyté informace.