Vyjádření Nejvyššího soudu k návrhu zákona o hromadných žalobách

Nejvyšší soud vypracoval své vyjádření k návrhu zákona o hromadných žalobách v rámci standardního připomínkového řízení. V takových případech obvykle podobné dokumenty nezveřejňuje s odkazem, že jsou určeny prioritně pro Ministerstvo spravedlnosti. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti jsme nyní učinili výjimku. Materiál měli možnost připomínkovat všichni soudci občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Odprezentován byl na zasedání civilního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. 4. 2019. Námitky proti němu vznesl pouze jediný ze soudců.

Text Vyjádření Nejvyššího soudu k návrhu zákona hromadných žalobách se nachází ZDE.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
25. 4. 2019

ZÁSADA ÚSPĚCHU – „NOVINKY“ V ROZHODOVÁNÍ O NÁKLADECH ŘÍZENÍ

autor: JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.
publikováno: 08.03.2019

V letech 2013 až 2017 přezkoumával Nejvyšší soud i rozhodnutí o nákladech řízení. To sice bylo na jednu stranu nežádoucí, zatěžovat vrcholnou soudní instanci rozhodováním o vedlejších, podružných otázkách, na druhou stranu rozhodnutí z této doby mohou, podle mého názoru, blahodárně působit na soudní praxi. Bude-li ochotna je vstřebat. Následující článek má stručně informovat o přístupech, které jsou v některých rozhodnutích obsaženy, případně z nich mohou být vyvozeny, a okomentovat je. Někdy jde o skutečné novinky, jindy spíše o připomenutí toho, co se v praxi pomíjí. Pro zvídavějšího čtenáře je v poznámkách uvedeno i několik historických a komparativních zajímavostí. 

Celý článek ZDE.