Český civilní řád soudní pro třetí milénium

Akce
Český civilní řád soudní pro třetí milénium 1
400 Kč
331 Kč bez DPH
Skladem 5 a více kusů

Kniha obsahuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci Český civilní řád soudní pro třetí milénium, konané ve dnech 22. - 23. 3. 2017 v souvislosti s přípravou návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Na konferenci vystoupily skutečné špičky německého, rakouského a švýcarského civilního procesu, nejen z oblasti teorie, ale i praxe, jako např. Prof. Dr. Herbert Roth, Prof. Dr. Dres. h. c. Dieter Leipold a další. Jejich přednášky byly věnovány především základním koncepčním otázkám civilního procesu a jejich pojetí v rakouské, německé či švýcarské právní úpravě a nauce, popř. v nadnárodních projektech, včetně toho, do jaké míry mohou být tyto prameny a poznatky východiskem a inspirací pro českého zákonodárce.