Úkolem Společnosti je aktivně přispívat k rozvoji oboru civilního práva procesního jako samostatné vědní disciplíny mající své nezastupitelné místo mezi ostatními právními odvětvími.