Úvod do soukromého práva – obecná část, 2. vydání

24. 09. 2018

Autoři v publikaci promítli změny občanského zákoníku, které přinesla novela provedená zákonem č. 460/2016 Sb. První vydání skript již bylo téměř rozebráno. Výtisky jsou dostupné ve vybraných knihkupectvích právnické literatury nebo přes eshop