Civilní právo procesní

03. 10. 2023

Česká společnost pro civilní právo procesní, z. s., vydala novou publikaci - učebnici CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ, DÍL PRVNÍ! Knihu naleznete v záložce Publikace. Těšíme se na Vaše objednávky.

Dostává se k Vám publikace renomovaných odborníků na civilní právo procesní doc. JUDr. Lavického, JUDr. Dobrovolné a JUDr. Dvořáka. Tato kniha je učebnicí českého civilního procesu a je určena především pro studenty magisterského studia právnických fakult, ale stejně může posloužit také právníkům praktikujícím v oblasti justice či advokacie.

Učebnice je tematicky zaměřena pouze na oblast civilního sporného procesu. Problematika nesporného řízení, exekucí, insolvencí nebo rozhodčího řízení není v této publikaci zařazena. Výklad je rozvržen do tří dílů, přičemž tato kniha představuje díl první. Věnuje se pojmu a účelu civilního procesu, jeho koncepcím a vztahu k dalším řízením; zabývá se rozdílem mezi hmotným a procesním právem a ukazuje, kde mezi nimi leží hranice, a jak na sebe vzájemně působí. Také analyzuje procesněprávní vztah a jeho význam pro civilní proces, velká pozornost je pak věnována soudům, jejich pravomoci a příslušnosti, procesním stranám, vedlejší a hlavní intervenci, jakož i procesnímu zastoupení. Rozebírá rovněž procesní podmínky, lhůty a roky a náklady řízení.